W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych - w załączniku.

 

 

 
 

Kto przetwarza Wasze dane? Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma NOA Polska sp. z o.o., os. Zwycięstwa 23/72, 61-650 Poznań NIP: 9721208451,REGON 301255187, KRS 0000340260. Od dnia 25.05.2018 r. w sprawach przetwarzania Państwa danych prosimy o kontaktowanie się za pośrednictwem adresu: j.rajczak@noa-prague.pl, biuro@karty-menu.com.pl

Dane osobowe będą przez spółkę przetwarzane w celu:
- rejestracji w systemie oraz w systemach księgowych do wymiany informacji pomiędzy podmiotami
- podjęcia działań na zawarcie i wykonanie umowy wykonania usług, zarówno poprzez sklepy internetowe jak i zamówienia drogą email, tradycyjną pocztą bądz poprzez kuriera doręczającego paczki - podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzach rejestracyjnych)
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie wyrażenia zgody),
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń własnych lub klienta w tym reklamacji - przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach zleceń, regulaminu, cen, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez administratora.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy i zlecenia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres 5 lat od rejestracji bądź zawarcia umowy wykonania zamówienia, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
- dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych NOA Polska sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w/w powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt j.rajczak@noa-prague.pl, biuro@karty-menu.com.pl

 


 
 

 

 


Wizyty i pytania odwiedzających

MmQ1ODY5Y